Emilia Lehtomäki
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
24.02.2024

Kuntavaalit 2021

Päätöksenteossa pitää aina huomioida mihin päätös vaikuttaa ja millä tavoin. Erityisesti pitää huomioida vaikutukset pienituloisiin, lapsiin ja ympäristöön. Politiikan pitää olla sellaista että se tukee heikossa tai vaikeassa asemassa olevia, eikä vaikeuta heidän elämäänsä. Tässä teemoja, joita pidän eriyisesti tärkeinä: Lapsiperheille tukea ja palveluita. Lapset ovat tutkitusti eriarvoisessa asemassa sen…

Päätöksenteossa pitää aina huomioida mihin päätös vaikuttaa ja millä tavoin. Erityisesti pitää huomioida vaikutukset pienituloisiin, lapsiin ja ympäristöön. Politiikan pitää olla sellaista että se tukee heikossa tai vaikeassa asemassa olevia, eikä vaikeuta heidän elämäänsä.

Tässä teemoja, joita pidän eriyisesti tärkeinä:

  • Lapsiperheille tukea ja palveluita. Lapset ovat tutkitusti eriarvoisessa asemassa sen perusteella, millainen koulutustausta vanhemmilla on. Koulutustaso periytyy, vaikka kaikki pääsevät periaatteessa samanlaiseen kouluun joka puolella. Ryhmäkoot ovat olennainen asia, niiden tulisi olla riittävän pieniä. Koulussa olevia tukipalveluita kuten kuraattori- ja psykologipalveluja pitää vahvistaa. Rauhattomaan luokkaan pitää tarvittaessa saada opettajan pariksi toinen aikuinen. Päiväkotien ryhmäkoot tulee myös pitää tarpeeksi pieninä ja lasten hoitajien ja kasvattajien tulee voida tehdä työnsä hyvin. Väsynyt ja kuormittunut henkilöstö ei pysty tätä tärkeää tehtävää hoitamaan kunnolla. Avoimia perhekerhoja ja harrastusmahdollisuuksia tulee olla nykyistä enemmän. Erilaisiin perheiden haasteisiin ja jaksamisen ongelmiin pitää myös saada tukea matalalla kynnyksellä. Tampereella on olemassa erilaisia malleja avun pyytämiseen ja perheiden tukemiseen, ja näitä pitää edelleen vahvistaa.

 

  • Terveyden edistäminen keskiöön. Sote-palvelut ovat todennäköisesti siirtymässä maakuntiin. Kuitenkin kuntiin jäävillä palveluilla on edelleen rooli terveyden edistämisen näkökulmasta. Niin kauan kuin sote-palvelut ovat kuntien vastuulla, pitää Tampereella sote-palveluihin päästä nopeasti ja helposti. Avun piiriin tulee päästä mahdollisimman ajoissa. Se on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattaavaa. Sote-alan työntekijöitä pitää myös arvostaa konkreettisesti, ei ainoastaan puheissa. 

 

  • Erilaisia harrastusmahdollisuuksia pitää olla kaikkien saatavilla lompakon paksuudesta riippumatta. Tämä tarkoittaa niin liikuntamahdollisuuksia kuin taide- ja kulttuuriharrastuksia. Kaupunkilaisilla pitää olla muitakin paikkoja kuin kauppakeskukset joissa viettää aikaa. Luonto on hyväksi keholle ja mielelle ja kaupunkilaisilla tuleekin olla pääsy luontoon. Metsä- ja retkialueita löytyy Tampereelta mukavasti, ja niitä pitää vaalia. Vaikka kasvava kaupunki tarvitsee myös asuntoja, ei silti puistoja, metsäalueita tai rantoja tule rakentaa täyteen vaan ne pitää säilyttää asukkaiden virkistäytymistä varten. Maksutonta harrastustoimintaa tulee edelleen laajentaa ja kehittää. 

 

  • Ilmastonmuutosta voi ja pitää torjua myös kuntatasolla. Raitiotie on viime vuosien suurimpia ja näkyvimpiä hankkeita Tampereella, jonka tarkoituksena on paitsi tarjota sujuvaa kulkemista kaupunkilaisille myös siirtää liikenteen painopistettä julkiseen liikenteeseen. Edelleen julkista liikennettä tulee vahvistaa ja parantaa kevyen liikenteen edellytyksiä. Kaavoituksessa ja kaupungin erilaisissa hankinnoissa pitää huomioida vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön. Ilmastoystävällisen ruuan valmistusta tulee kaupungin järjestämissä ruokailuissa lisätä. Ylipäätään kaikkien kunnan hankintojen tulee olla ekologisesti ja myös eettisesti kestäviä. 

 

  • Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen Tampere. Ihmiset kohtaavat syrjintää julkisten palvelujen piirissä eri syistä. Syrjinnälle voi olla syynä muun muassa etninen tausta, sukupuoli, vammaisuus tai päihteiden ongelmakäyttö. Syrjintä tai rasismi ei välttämättä ole suoraa, vaan rakenteellista siten että ei esimerkiksi saa yhtä hyvää palvelua kuin keskiverto kaupunkilainen. Syrjintään tulee puuttua mm. kysymällä käyttäjäkokemuksia sekä erilaisilla toimintaohjelmilla ja koulutuksilla. Kaupunki voi myös työnantajana puuttua syrjintään. Tampereella on jo kokeiltu anonyymia rekrytointia ja tämän kaltaisia toimia tulee jatkaa ja kehittää. 

Takaisin etusivulle

Uusimmat tekstit

24.02.2024

Kuntavaalit 2021